Компанияның 2018 жылға мақсаттары

  1. Амангелді, Жарқұм және Айрақты кен орындарында табиғи газ кемінде 357 750 мың м3 және газ конденсатын кемінде 19 955 тонна көлемінде өндіру жоспарын орындау.
  2. Айрақты кен орындағы 2 ұңғыманы № 104, 105 бұрғылау бұрғылау (III тоқсан).
  3. Амангелді кен орындағы № 134 ұңғымаласын және Айрақты кен орындағы № 101, 102, 103 ұңғымаларын салу және іске қосу (IV тоқсан).
  4. Кәсіптік жарақаттар мен ауруларға жол бермеу.
  5. Залалды заттардың шығарылуын рұқсат етілген нормаларынан аспау.
  6. 2018 жылға арналған ПНБ жоспарын орындау (ПНБР-240, ПНБВ-100).
  7. 2017 жылмен салыстырғанда 10% кем емес таза пайданы арттыру.