Комплаенс

«Qazaqgaz барлау және өндіру» ЖШС сыбайлас жемқорлыққа қарсы барлық қол жетімді шараларды қабылдайды.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі Бақылау кеңесіне тікелей есеп беретін және атқарушы органға қарамастан өз өкілеттігін жүзеге асыратын комплаенс-офицер болып табылады. Комплаенс-офицер қызметінің негізгі мақсаты Компания мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады. 

Компанияда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты бар. Саясаттың мақсаты – Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің жоғары мінез-құлық стандарттарын ұстануы, ашық және адал бизнес жүргізу, іскерлік беделін нығайту және серіктестікке деген сенімін арттыру.

Компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы негізгі қағидаттары:

 • сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік;
 • жоғары басшылықты ұстану және «жоғарыдан тонды» орнату;
 • лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерді тарту;
 • жазаның бұлтартпастығы;
 • осы Саясаттың қолданыстағы заңнамаға және жалпы қабылданған нормаларға заңдылығы мен сәйкестігі;
 • сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі рәсімдердің пропорционалдығы;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдердің тиімділігі;
 • мониторинг және бақылау;
 • мүдделер қақтығысын болдырмау;
 • тиісті тексеру;
 • көшбасшылық және үйлестіру;
 • сенімді есептілікті жүргізу.

Компанияда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу бойынша алдын алу шараларын қабылдау жөніндегі жұмыс шеңберінде әзірленген ішкі құжат – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт қолданылады.

Компания өз қызметінде артықшылық алу немесе сақтау мақсатында саяси партияларды, қоғамдық бірлестіктерді қаржыландыруды жүзеге асырмайды.

Компания Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасында, оның ішінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға және мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдарға сыйлықтарға тыйым салуға қатысты белгіленген шектеулерді сақтайды.

Компания қызметкерлеріне контрагенттерден және өзге де тұлғалардан өздерінің еңбек міндеттерін өз бетінше, жұбайлары, жақын туыстары немесе өзге де адамдар арқылы орындауға байланысты кез келген сыйлықтарды қабылдауға тыйым салынады.

Компанияда «Самұрық-Қазына» АҚ жедел желісі жұмыс істейді. Сенім телефоны – заңнаманың және/немесе іскерлік этика кодексінің болжамды бұзушылықтары, алаяқтық, сыбайлас жемқорлық жағдайлары, құпия және инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз жария ету туралы хабарлау арнасы болып табылады. Барлық өтініштер электрондық журналда тіркеледі. Жеке тұлғалардың өтініштерін орындау үшін жауапкершілік олар жіберілген құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі. Өтініштерді қарау нәтижелері туралы орындаушылар авторларға жазбаша нысанда мемлекеттік тілде немесе өтініш тілінде хабарлайды.